Audioprzewodnik

Zwiedzanie rodzinne całego zabytku – To wersja dla rodzin z dziećmi. Jest ona dostosowana dla najmłodszych pod względem trudności języka i czasu zwiedzania. Przejście trwa 5 minut.

Zwiedzanie podstawowe wybranych elementów zabytku. To wersja dla osób, które samodzielnie chcą dobrać elementy do zwiedzenia. Całe zwiedzanie jest podzielone na 7 części: Wprowadzenie, Babiniec, Nawa Główna, Ikona Jana III Sobieskiego, Polichromie i Prezbiterium. Zwiedzaj je w dowolnej kolejności odtwarzając właściwe pliki. Wyszukaj je w cerkwi poprzez porównanie z fotografią na stronie bądź kod QR umieszczony przy obiektach.

Wprowadzenie

Babiniec

Nawa Główna

Ikona z Janem III Sobieskim

Polichromie

Prezbiterium

Poniżej znajduje się audioprzewodnik dla osób niewidzących i niedowidzących.

Pierwsza część, to opowieść o tym jak wygląda z zewnątrz świątynia:

Druga część jest opisem wnętrza świątyni:

Trzecia część to opowieść o ikonostasie w świątyni:

Czwarta część odkrywa przed słuchaczem tajemnicę carskich wrót:

Ostatnia część to opowieść o niezwykłej ikonie z gorajeckiej cerkwi:

Jeżeli chcecie posłuchać całości, poniżej nagranie:

„Zrealizowano dzięki Polskiej Grupie Biogazowej”

Posłuchaj audioprzewodnika w soundcloud:

Zobacz film o gorajeckiej cerkwi: